IAV Power System ใน Assioma คืออะไรและดีอย่างไร

Power Meter ทำงานอย่างไร? และ IAV Power System คืออะไร?

Power meter โดยทั่วไปนั้นคำนวณค่า Watt ของเราจากตัวแปลหลักๆคือ ค่าเฉลี่ยของ Angular Velocity (ความเร็วเชิงมุม) ในแต่ละรอบขาของเรา โดยตั้งสมมติฐานไว้ว่าการปั่นของเรานั้นหมุนบันไดไปได้เร็วเท่ากันในทุกๆตำแหน่งในการควงขาหนึ่งรอบขาจาน ปัญหาอยู่ที่ว่าความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น เช่น นักปั่นที่ใช้ใบจาน Oval / Q-Ring จะมีการปั่นผ่านจุดๆหนึ่งเร็วกว่านักปั่นที่ใช้ใบจานกลมปกติ หรือการยืนโยกปั่นขึ้นเขา ที่เห็นได้ชัดเจนว่าการกดบันไดของเรานั้นไม่ได้ควงขาไปเรื่อยๆเหมือนปกติ (ซึ่งหมายความว่าในหนึ่งรอบขาจานนั้นเรามีช่วงที่กดเร็ว กดช้า)

เรามาดูกันลึกๆว่าปัญหานี้ทำให้ Power Meter วัดค่า Watt พี้ยนไปอย่างไรบ้าง และ IAV Power System ซึ่งไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ย แต่ใช้ข้อมูลจริงจากทุกๆรอบทุกๆองศาในการควงขานั้นทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นเที่ยงตรงมากที่สุดได้มากกว่าอย่างไร

 

ปกติแล้ว Power Meter ทำงานอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว Power Meter ใช้ตัวแปลในการวัดค่าอยู่สองตัวหลักๆคือ

  1. Force – แรงกด
  2. Angular Velocity – ความเร็วเชิงมุม (ความเร็วในการควงขาผ่านตำแหน่งต่างๆในการควงขาหนึ่งรอบ)

เพื่อที่จะให้สามารถวัดตัวแปรทั้งสองอย่างข้างต้นได้ Power Meter เกือบทุกชนิดนั้นจะถูกติดตั้งอยู่ที่จุดหมุนจุดใดจุดหนึ่งบนจักรยาน เช่น บันได ขาจาน กะโหลก ฯลฯ

อย่างไรก็ตามตัวแปรทั้งสองตัวนั้นไม่ได้เท่ากันตลอดในการหมุนขาหนึ่งรอบของเรา ซึ่งจะเห็นได้จากภาพด้านล่าง

ความเร็วเชิงมุม (สีแดง) และแรงกดบันได (สีดำ)

ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความเร็วเชิงมุม (สีแดง) และแรงกดบันได (สีดำ) ของเท้าของเราในแต่ละช่วงของการหมุนขาหนึ่งรอบ ซึ่งความเร็วและแรงกดนี้แตกต่างกันไปในนักปั่นแต่ละคน และแตกต่างกันไปในจักรยานแต่ละคันด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่น สไตล์การปั่นของแต่ละคน (บางคนกดหนักที่ตำแหน่ง 90 องศา บางคนควงขา บานคนมีการดึงขาด้วยเป็นต้น) รวมถึงใบจานที่ใช้ (จานกลม จานเบี้ยว) ความชันของเนินที่กำลังปั่นอยู่ ประเภทของเทรนเนอร์จักรยานที่ใช้ (ความหนืดไม่เท่ากัน) ฯลฯ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากต้องการความแม่นยำที่มากที่สุดนั้นตัว Power Meter ควรที่จะต้องวัดค่าทั้งสองอย่างได้อย่างเที่ยงตรงในทุกจุดของการควงขา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Power Meter ส่วนใหญ่จะสามารถวัดแรงกดได้เป็นอย่างดีในทุกๆตำแหน่งในแต่ละรอบการควงขา แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายๆด้านจึงไม่สามารถวัด Angular Velocity (ความเร็วเชิงมุม) แบบ Real-Time ได้ ทางผู้ผลิตจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยแทน ดังเห็นได้จากภาพด้านล่าง

การใช้ค่าเฉลี่ยของ Angular Valocity (สีฟ้า)

จะเห็นได้ว่าเส้นสีฟ้า (ความเร็วเชิงมุม) กลางเป็นวงกลมซึ่งหมายถึงการใช้ค่าเฉลี่ยแทนค่าจริง พอเริ่มเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับว่าค่าที่วัดได้จะมีการผิดเพี้ยนอย่างไร

 

กระทบขนาดไหน?

การใช้ค่าเฉลี่ยนี้หมายความว่าเราตั้งสมมุติฐานว่านักปั่นควงขาด้วยความเร็วเท่ากันในทุกตำแหน่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง และไม่ได้คำนึงถึงอุปกรณ์ที่ต่างกันบนจักรยานแต่ละคัน (เช่นนักปั่นบางท่านใช้ ใบจานแบบเบี้ยว) และปัจจัยอื่นๆที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้า

ดังนั้น ทางบริษัท Favero Electronics (Italy) จึงได้ทำการทดลองเพื่อหาความเพี้ยนจากการใช้ค่าเฉลี่ยความเร็วเชิงมุมแทนการใช้ค่าจริงแบบ Real-Time นั้นสามารถทำให้เกิดความผิดเพี้ยนได้มากถึง 4.5%

 

IVA Power แตกต่างอย่างไร?

IAV (Instantaneous Angular Velocity) Power System ใน Assioma นั้นวัดค่าความเร็วเชิงมุมนี้แบบ Real-Time ที่สุดครับ ด้วยการที่มี 3-Axis-Gyroscope อยู่ในบันได ประกอบกับโปรแกรมการคำนวณที่สามารถตรวจจับปัจจัยแวดล้อมต่างๆและคำนวณความน่าจะเป็นของความเร็วการปั่นในแต่ละช่วงของการควงขาได้อย่างเที่ยงตรงเพิ่มขึ้นเป็น ±1%

IVA Power ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยแก้ไขปัญหา Power เพี้ยนในกรณีต่างๆเช่นในสถานการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

  • Piston-Like Pedaling: เช่นการปั่นขึ้นเขา การยืนปั่น ซึ่งการควงขาแต่ละรอบนั้นจะมีค่าความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity) ที่แตกต่างไปอย่างมากเมื่อเทียบกับการปั่นแบบปกติ
  • Bike Trainer: เนื่องจาก Trainer แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อนั้นมีแรงหนืด (แรงเฉื่อย) ไม่เท่ากันซึ่งทำให้ค่าความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity) นั้นต่างไปด้วย
  • Non-Circular Chain Ring: สำหรับจักรยานที่ใช่จานแบบใบเบี้ยวนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ Power Meter ที่สามารถวัดความเร็วเชิงมุมได้อย่าง Real-Time เนื่องจากหลักการของจานใบเบี้ยวนั้นจะมีการเร่งให้เท้าของนักปั่นผ่านจุดใดจุดหนึ่งในแต่ละรอบขามากกว่าปกติ

เป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องของ Power Meter และ การวัดค่าอย่างเที่ยงตรงแบบ IAV Power ของบันไดวัตต์ Assioma?  ลองศึกษาเพิ่มเติมและดูตัวจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับ

“IAV Power System ของ Assioma นั้นได้รับการพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักปั่นอย่างดีที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากเสียงตอบรับและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ใช้ Power Meter ของเราเอง”

Comments 2

  1. Pingback: Speed Cadence HR และ ทำไมคนถึงหันมาใช้ Power Meter - Fork & Handle

  2. Pingback: วิธีการติดตั้งบันไดวัตต์ Assioma Power Meter ภาษาไทย - Fork & Handle

Comments