IAV Power System ใน Assioma คืออะไรและดีอย่างไร

Power Meter ทำงานอย่างไร? และ IAV Power System คืออะไร? Power meter โดยทั่วไปนั้นคำนวณค่า Watt ของเราจากตัวแปลหลักๆคือ ค่าเฉลี่ยของ Angular Velocity (ความเร็วเชิงมุม) ในแต่ละรอบขาของเรา โดยตั้งสมมติฐานไว้ว่าการปั่นของเรานั้นหมุนบันไดไปได้เร็วเท่ากันในทุกๆตำแหน่งในการควงขาหนึ่งรอบขาจาน ปัญหาอยู่ที่ว่าความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น เช่น นักปั่นที่ใช้ใบจาน Oval / Q-Ring จะมีการปั่นผ่านจุดๆหนึ่งเร็วกว่านักปั่นที่ใช้ใบจานกลมปกติ หรือการยืนโยกปั่นขึ้นเขา ที่เห็นได้ชัดเจนว่าการกดบันไดของเรานั้นไม่ได้ควงขาไปเรื่อยๆเหมือนปกติ (ซึ่งหมายความว่าในหนึ่งรอบขาจานนั้นเรามีช่วงที่กดเร็ว กดช้า) เรามาดูกันลึกๆว่าปัญหานี้ทำให้ Power Meter วัดค่า Watt …